DHKT

Danh sách thi kỹ năng Speaking - HP Ielts Intermediate 1 (Kỳ thi KTHP HK 2 năm học 2021-2022 - Đợt 2)

01/06/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 - Đợt 2 dành cho các học phần thi vấn đáp, kỹ năng Speaking của học phần Ielts Intermediate 1 được tổ chức thi vào 13h30 ngày 03/06/2022.

Sinh viên xem danh sách thi tại đây.

Nếu có thắc mắc về danh sách thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037 để được hỗ trợ.

Trân trọng.