DHKT

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên

15/05/2022

Nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về các hoạt động quản lý, đào tạo, hỗ trợ sinh viên của các đơn vị làm cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn các mặt công tác của Trường. Nhà trường thông báo  học viên, sinh viên trong trường thực hiện nội dung khảo sát như sau:

             -  Sinh viên thực hiện đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của người học theo mẫu khảo sát tại địa chỉ: https://forms.gle/fWXdfm2iRPGz5yBq7

             - Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022.

Trân trọng./.