DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022)

22/04/2022

Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo Quốc tế Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) với chủ đề "Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare" do Nhà trường đồng tổ chức cùng với Thammasat University (Thái Lan), Maharaja Agrasen Institute of Management Studies (MAIMS - Ấn Độ) và Đại học Đà Lạt. 

1. Các chủ đề của Hội thảo:

- Kinh doanh và Tài chính (Khởi nghiệp, Logistics, Quản trị, v.v..)

- Mua bán và Đầu tư

- Di chuyển lao động

- Các tác động xã hội và môi trường

- Các vấn đề địa chính trị

- Tổ chức vùng và quốc tế

- Kết nối số

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức: 21-22/7/2022

- Thời hạn nhận tóm tắt: trước ngày 05/06/2022

- Thời hạn nhận bài đầy đủ: trước ngày 01/07/2022

- Hình thức và địa điểm tổ chức: Hybrid (trực tiếp tại MAIMS, Ấn Độ và trực tuyến)

3. Thể lệ gửi bài:

Bài viết vui lòng gửi về địa chỉ email: apac2022@maims.ac.in

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh

Các bài viết được chấp nhận trình bày tại Hội thảo sẽ có cơ hội được đăng bài trên Thailand and The World Economy Journal (TWE) và Thammasat Review Journal.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo tại Thư mời viết bài đính kèm.