DHKT

Thông báo tham dự Workshop với chủ đề “Phân tích dữ liệu với phần mềm R" dành cho sinh viên và học viên Sau đại học Trường Đại học Kinh tế năm học 2021-2022

04/04/2022

Phòng KH&HTQT trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên, học viên Sau đại học của Khoa tham gia Workshop "Phân tích dữ liệu với phần mềm R" dành cho sinh viên, học viên Sau đại học của Trường ĐHKT năm học 2021-2022.

Thông tin cụ thể về khóa học như sau:

Đối tượng: Sinh viên, học viên Sau đại học của Trường ĐHKT

GVHD: TS. Bùi Huỳnh Nguyên (Phó Trưởng phòng Khoa học & HTQT, Giảng viên khoa Kinh doanh quốc tế)

Thời gian học dự kiến: 08h00 ngày 16/04/2022 (Thứ Bảy)

Nội dung chủ yếu tại buổi Workshop:

1. Thu thập dữ liệu thứ cấp

2. Xử lý dữ liệu thô (sơ cấp và thứ cấp)

3. Các mô hình hồi quy tuyến tính

4. Phân tích dữ liệu bảng

Form đăng ký tham gia khóa học: https://forms.gle/o2vEgq6P8isdVWx98

Form sẽ được đóng lại vào lúc 15h00 ngày 12/04/2022


Trân trọng kính thông báo.

P. KH&HTQT