DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Đợt 3 (Khóa 47K)

23/01/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

           Theo kế hoạch, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức thi kết thúc học phần (KTHP) học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Đợt 3 cho các lớp học phần đại học hệ chính quy kết thúc học vào tuần 23, 24 (các lớp học phần khóa 47K) theo phương thức trực tuyến từ ngày 10/02/2022 đến ngày 19/02/2022.

            Sinh viên xem lịch thi tại đây:

·             Lịch thi tự luận/ trắc nghiệm/ tự luận kết hợp trắc nghiệm

·             Lịch thi thực hành trên máy tính

Hướng dẫn thi trực tuyến:

·             Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến

·             Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến

           Đề nghị sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn tham gia dự thi trực tuyến áp dụng cho kỳ thi này.

          Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Đối với các học phần thi tự luận trực tuyến, link tham gia phòng thi trên Zoom Meeting sẽ được cung cấp cho sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

           Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

           Trân trọng.