DHKT

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập sau tết Nguyên đán Nhâm Dần

21/01/2022

Kính gửi:

- Các đơn vị trong toàn Trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, Nhà trường thông báo phương án tổ chức giảng dạy và học tập trong thời gian sắp đến như sau:

- Từ tuần 28 đến hết tuần 29 (từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 20/02/2022):

+ Đối với khoá 46K trở về trước: Sinh viên tiếp tục học theo hình thức trực tuyến.

+ Đối với khoá 47K: Sinh viên thi học kỳ I theo hình thức trực tuyến.

Chú ý: Trong thời gian trên, sinh viên ở các địa phương ngoài Thành phố Đà Nẵng phải chủ động về Đà Nẵng để ổn định chỗ ở, thực hiện tiêm bổ sung vaccine hoặc cách ly (nếu có).

- Từ tuần 30 trở đi (từ ngày 21/02/2022): Toàn thể sinh viên tập trung học trực tiếp tại Trường theo thời khóa biểu đã thông báo.

Đề nghị các đơn vị trong Trường thông báo cho giảng viên, sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo.

Trân trọng!