DHKT

Đề tài NCKH của Trường Đại học Kinh tế năm 2022 hướng tới những thay đổi mới về chất lượng và hiệu quả ứng dụng

17/01/2022

Ngày 31/12/2021, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức thành công các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2022 (sau đây gọi tắt là đề tài T-2022). 


Hội đồng đánh giá tuyển chọn chủ trì đề tài T-2022 ngành Kinh doanh quốc tế - Quản trị kinh doanh - Marketing - Thống kê tin học.
Năm 2022, trường Đại học Kinh tế có 15 đề tài đăng ký chủ trì với các chủ đề mới mẻ, đề cao việc đổi mới về chất lượng và hiệu quả ứng dụng của đề tài nghiên cứu. Với các mức hỗ trợ kinh phí cao hơn từ 30 triệu đến 75 triệu đồng, các đề tài KH&CN cấp cơ sở của Trường sẽ đẩy mạnh sản phẩm công bố khoa học trên các Tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời hướng tới cung cấp giải pháp cho các tình huống kinh doanh thực tế để tăng cường khả năng chuyển giao công nghệ của kết quả nghiên cứu với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.


Hội đồng đánh giá tuyển chọn chủ trì đề tài T-2022 ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Kế toán.

Các vấn đề nghiên cứu đều liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội được quan tâm như chuỗi cung ứng tài chính, đổi mới trong các doanh nghiệp du lịch của Thành phố Đà Nẵng, ứng dụng phương pháp phục vụ cộng đồng (Service learning) trong chương trình đào tạo của Khoa Marketing, rủi ro pháp lý về sở hữu trí tuệ đối với hành vi sử dụng các chương trình dịch thuật để chuyển ngữ tác phẩm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt,... Các đề tài KH&CN hứa hẹn sẽ mang tới những giải pháp thiết thực, giải quyết được các vấn đề cấp thiết của xã hội và địa phương.

 


Hội đồng đánh giá tuyển chọn chủ trì đề tài T-2022 ngành Luật - Lý luận chính trị

Xin chúc mừng các thầy cô đã đăng ký và được tuyển chọn chủ trì cho đề tài nghiên cứu KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2022. Hy vọng rằng các thầy cô sẽ hoàn thành xuất sắc công trình nghiên cứu của mình, gặt hái được nhiều bài học kinh nghiệm và góp phần tô điểm thêm cho bảng vàng thành tích của Nhà trường. 


Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế