DHKT

Đăng ký hoãn thi, vắng phép - Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

15/01/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học Hệ chính quy.

Trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 tổ chức từ ngày 04/12/2021 đến ngày 10/01/2022, đối với các trường hợp sinh viên không thể tham gia dự thi vì lý do bất khả kháng (tình trạng sức khỏe, trang thiết bị, đường truyền Internet không đảm bảo,…), sinh viên cần đăng ký Hoãn thi hoặc Vắng phép để được tổ chức thi trong đợt tiếp theo.

Quy trình đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào website của Trường http://due.udn.vn/, tại trang Sinh viên, trong Trình đơn cá nhân (bên trái), chọn mục Đăng ký hoãn thi và vắng thi kết thúc học phần để tiến hành đăng ký.

Bước 2. Hệ thống hiển thị Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên. Sinh viên chọn học phần cần hoãn thi/ vắng phép, nhập vào lý do, upload minh chứng và chọn Đăng ký. Lưu ý: Đối với trường hợp đăng ký hoãn thi, sinh viên cần làm thủ tục đăng ký cho tất cả các học phần theo lịch thi cá nhân của sinh viên.

Bước 3. Sinh viên kiểm tra Danh sách các học phần đă đăng ký hoãn thi hoặc vắng phép được hệ thống liệt kê.

Thời hạn đăng ký: Sinh viên cần hoàn thành đăng ký hoãn thi/ vắng phép trực tuyến trước 16h00 ngày 19/01/2022. Sau thời điểm này, hệ thống đăng ký sẽ được đóng lại, sinh viên không thể đăng ký được nữa.

Danh sách các trường hợp được xử lý hoãn thi/ vắng phép sẽ được thông báo trên website Trường vào ngày 20/01/2022. Các sinh viên này sẽ được Trường bố trí thi vào một đợt thi khác hoặc thi ghép vào kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ kế tiếp.

Nếu có vướng mắc trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được hỗ trợ.

Trân trọng.