DHKT

Đăng ký phúc khảo kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra - Đợt thi ngày 26/12/2021

11/01/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy đợt thi ngày 26/12/2021.

Thông báo: xem tại đây.

Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 17/01/2022.

Link đăng ký phúc khảo: https://forms.office.com/r/dkYvNUsBU2

Trân trọng.