DHKT

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Võ Hồng Tâm

10/01/2022

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

               Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Võ Hồng Tâm

       Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

       Chuyên ngành:  Kế toán

       Mã số:               62 34 03 01

       Thời gian:          14h00 ngày 24/01/2022 (thứ Hai)

       Địa điểm:           Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

            Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.