DHKT

Thông tin truy cập phòng thi trên Zoom Meeting – Học phần Ielts Intermediate 1 - kỹ năng Speaking

08/01/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Đợt 2 – Các học phần thi vấn đáp đã được thông báo đến sinh viên, kỹ năng Speaking của học phần Ielts Intermediate 1 sẽ được tổ chức thi vào ngày 09/01/2022.

Thông tin truy cập phòng thi trên Zoom Meeting: sinh viên truy cập theo link Zoom hoặc Meeting ID và passcode của lịch thi Ielts Intermediate 1 - Kỹ năng Reading và Listening đã được cập nhật trong lịch thi cá nhân của sinh viên.

Phòng thi/ Breakout-room giống như phòng thi kỹ năng Reading và Listening.

Thời gian thi: sáng 09/01/2022 (Bắt đầu từ 07h00).

Trong trường hợp có vướng mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037  - 0236 3959 003 để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng.