DHKT

Thông báo về việc xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy áp dụng cho khóa 46K trở về trước trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

10/01/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy Khóa 46K trở về trước.

Thực hiện việc xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy áp dụng cho khóa 46K trở về trước trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch nộp hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong CTĐT như sau:

Căn cứ xét miễn học và công nhận điểm: sinh viên xem Thông báo tại http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/12152/cid/470

Đối tượng: Sinh viên Hệ chính quy Khóa 46K trở về trước.

Thời gian thực hiện đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/02/2022.

Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân tại www.due.udn.vn và bấm vào mục “Đăng ký miễn học và công nhận kết quả các học phần Ngoại ngữ” ở Trình đơn cá nhân để thực hiện việc đăng ký trên hệ thống. Hình hướng dẫn minh họa, sinh viên xem tại đây .

Chú ý: Sinh viên được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xin miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy trong trường hợp sinh viên chưa đăng ký học lần đầu, hoặc sinh viên có nhu cầu học lại đối với những học phần sinh viên bị điểm F, học cải thiện đối với những học phần sinh viên bị điểm D.

Trân trọng!