DHKT

Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng kỳ thi Tiếng Anh CĐR theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam- Đợt 26/12/2021

21/12/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem danh sách hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam- Đợt 26/12/2021 tại đây.

Danh sách thí sinh, phòng thi sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ cập nhật tại đây: https://bit.ly/3EgzGso

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức tập huấn trước kỳ thi theo kế hoạch như sau:

   + Thời gian:        08h30 ngày 23/12/2021 (thí sinh từ phòng 01 đến 08);

   10h00 ngày 23/12/2021 (thí sinh từ phòng 09 đến 16)

   + Hình thức: trực tuyến qua Zoom (ID: 531 610 8334; pass: ksnn2021)

Lịch thi: Ngày 26/12/2021

Buổi thi

Thời gian

Hiệu lệnh thi

Phòng thi

Sáng

6h45

Thí sinh đăng nhập vào phòng thi trực tuyến để làm thủ tục thi

01-16

7h45

Bắt đầu làm bài thi kỹ năng ĐỌC, VIẾT, NGHE

01-08

Bắt đầu thi kỹ năng NÓI

09-16

Chiều

13h00

Thí sinh đăng nhập vào phòng thi trực tuyến để làm thủ tục thi

01-16

14h00

Bắt đầu làm bài thi kỹ năng ĐỌC, VIẾT, NGHE

09-16

Bắt đầu thi kỹ năng NÓI

01-08

 

Trân trọng.