DHKT

Thông báo lịch nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài mã số B2019-DN04-22

01/12/2021

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài mã số B2019-DN04-22 với các thông tin cụ thể sau:

Tên đề tài: Giải pháp cân bằng cuộc sống - công việc cho người lao động khối phục vụ tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Long (Khoa Quản trị kinh doanh)

Thời gian: 16 giờ 00 ngày 02/12/2021 (Thứ Năm)

Địa điểm:  Phòng 804, Khu B, 41 Lê Duẩn               

Thành phần: Theo QĐ số 77/QĐ-QKHCN ngày 19/11/2021 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng.

Phòng KH&HTQT