DHKT

Hướng dẫn sinh viên Khóa 47K đi đến học trực tiếp tại Trường (Chỉ dành cho sinh viên đang lưu trú tại Đà Nẵng)

30/11/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BẢN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

ĐẾN HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Dành cho sinh viên Khóa 47K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021

 

Căn cứ Thông báo số 1362/ĐHKT-ĐT ngày 30/11/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp dành cho Khóa 47K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện các bước sau:

 

I. TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG

BƯỚC 1: Sinh viên phải khai báo thông tin tiêm phòng vắc xin Covid-19 (Ví dụ: Mũi 1, mũi 2, chưa tiêm, cấp độ dịch) trong hồ sơ cá nhân sinh viên trong hệ thống quản lý của Nhà trường tại địa chỉ www.due.udn.vn.

BƯỚC 2: Sinh viên dùng điện thoại di động khai báo thông tin tại ứng dụng PC-COVID hoặc DANANG Smart City, mục Khai báo y tế hoặc trang http://khaibaoyte.danang.gov.vn để nhận mã QR Code để dùng Check in khi đến Trường.

Trường hợp sinh viên không có điện thoại di động để lưu mã QR Code thì sinh viên in mã QR Code ra tờ giấy để dùng Check in khi đến Trường.

BƯỚC 3: Sinh viên xem kỹ sơ đồ khu vực giảng đường của lớp học (Có các Khu vực Giảng đường A, D, E, G) trong thời khóa biểu của mình.

 

II. KHI ĐẾN TRƯỜNG

BƯỚC 4: Sinh viên đến Trường, xem kỹ sơ đồ các khu vực giảng đường và chỉ đến đúng khu vực giảng đường mà lớp mình có thời khóa biểu học tập.

BƯỚC 5: Sinh viên dùng mã QR Code (bằng điện thoại di động hoặc bản giấy) để dùng Check in tại bàn kiểm tra mã QR Code tại khu giảng đường có tiết học.

BƯỚC 6: Sinh viên, trong quá trình học tập, không đi qua các khu giảng đường khác. Trường hợp có nhu cầu đến các khu vực khác trong Trường thì phải thực hiện Check in tại khu vực đó. Nếu sinh viên có vấn đề về sức khỏe thì phải liên hệ ngay Trạm y tế Trường số: 090 5323303 (Thầy Phi).