DHKT

T-2022 Hội đồng tư vấn xác định đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2022

30/11/2021
Kính gửi Quý Thầy Cô,
Theo kế hoạch KH&CN hàng năm, Nhà trường tổ chức Hội đồng tư vấn xác định đề tài KH&CN cấp Cơ sở do Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN quản lý năm 2022, cụ thể:
Thời gian: 8h30 ngày 01/12/2021 (Thứ Tư)
Địa điểm: E101

Thành phần tham dự: Theo QĐ số ​1529/QĐ-ĐHKT ngày 24/11/2021.

Danh mục đăng ký đề tài T-2022: tại đây.

Thông báo đã được đưa trên lịch tuần của Nhà trường: http://due.udn.vn/vi-vn/lichtuan/cid/466

P.KH&HTQT