DHKT

Danh sách sinh viên hoãn thi và vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2020-2021

30/11/2021

Danh sách sinh viên hoãn thi và vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2020-2021: xem tại đây.

Đề nghị sinh viên theo dõi thông báo về việc tổ chức thi đối với các trường hợp hoãn thi và vắng phép, tra cứu lịch thi và tham gia dự thi các học phần vắng phép theo quy định.

Trân trọng.