DHKT

Thông cáo báo chí: Hội thảo quốc tế về Quản trị và kinh doanh (International Conference On Management and Business COMB-2021)

25/11/2021

         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH

(INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT AND BUSINESS COMB-2021)

Nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách tìm ra giải pháp, lựa chọn các phương pháp và mô hình quản trị phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng các đối tác quốc tế gồm Đại học Heriot-Watt (Anh), Đại học Liège (Vương Quốc Bỉ), Đại học Mahasarakham (Thái Lan) và các đối tác trong nước: Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2021 (COMB-2021). Hội thảo được tổ chức vào ngày 26/11/2021 tại thành phố Đà Nẵng dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo quốc tế COMB-2021 với sự tham gia và trình bày của gần 100 nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và nhiều quốc gia khác nhau như: Anh, Bỉ, Thái Lan… Ban tổ chức đã nhận được 65 bài báo khoa học. Điểm nhấn của Hội thảo năm nay là sự hiện diện của 2 diễn giả hàng đầu: GS.TS. Babak Taheri (Trường Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh) và GS.TS. Mario Cools (Trường Đại học Liège, Bỉ). Hội thảo COMB-2021 tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập với những nội dung chủ yếu sau:

- Phân tích, đánh giá tác động của đại dịch Covid - 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và những giải pháp vượt qua.

- Phân tích, đánh giá, nhận diện cơ hội, thách thức của môi trường số và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Thảo luận, trao đổi về các mô hình, các giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam có thể vượt qua đại dịch và phát triển bền vững sau đại dịch.

- Thảo luận, trao đổi về các lý thuyết chuyển đổi số, các lý thuyết quản trị mới trong môi trường số, đề xuất giải pháp triển khai nghiên cứu, ứng dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

- Tìm kiếm các giải pháp, kiến nghị, gợi ý … để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị các lĩnh vực chức năng: sản xuất, tài chính, nhân lực, marketing, chuỗi cung ứng và logistics…  cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

- Nghiên cứu về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh của nền kinh tế số

- Nghiên cứu, thảo luận về đổi mới, sáng tạo, tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên số…

Hội thảo quốc tế COMB-2021 sẽ là nơi quy tụ những nhà khoa học, nhà nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước, đóng góp nền tảng lý luận về quản lý và quản trị trong và sau khủng hoảng, về chuyển đổi số và khả năng thích nghi của doanh nghiệp với đại dịch toàn cầu, với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Hội thảo cũng là diễn đàn các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp gặp nhau để cùng trao đổi, tìm cách ứng dụng lý thuyết khoa học tiên tiến vào thực tế quản lý doanh nghiệp trong và sau đại dịch và trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số. Hội thảo hướng đến mục tiêu gắn kết lý luận với thực tiễn, ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp trong và sau khủng hoảng toàn cầu bởi đại dịch Covid19, cũng như đề xuất các mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và thích ứng với sự phát triển của CMCN 4.0.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã và đang là điểm đến của những hội thảo đẳng cấp quốc tế và góp phần tạo ra diễn đàn hàng đầu để các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán & quản trị kinh doanh đến trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cũng như công bố quốc tế. Với thành công vang dội của những hoạt động trao đổi học thuật, Trường Đại học Kinh tế tiếp tục thực hiện sứ mệnh là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và chuyển giao tri thức khoa học của Việt Nam và vươn ra tầm khu vực.