DHKT

Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo Khoa học Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2021 Chủ đề “ Xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo”

19/11/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô, 

Phòng Khoa học & HTQT kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin Hội thảo khoa học Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2021 với chủ đề “XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” do trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cùng Câu lạc bộ chuyên gia tư vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Ban đề án 844, Hiệp Hội Người lao động sáng tạo Việt Nam, Mạng lưới thương mại hóa tài sản trí tuệ Việt Nam, và Cục công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ, với những thông tin cụ thể như sau: 


I. Mục đích  

- Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà quản lý, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các quỹ đầu tư trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động;  

- Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa giảng viên, học viên, nhà khoa học; 

- Đề xuất mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tính khả thi đối với các cơ sở giáo dục đại học; 

- Gắn kết chặt chẽ các cấu phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối với quốc tế. 

 

II. Nội dung chính của hội thảo 

Các chủ đề chính của các tiểu ban của Hội thảo gồm: 

1. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

2. Xây dựng mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong môi trường nghiên cứu và ứng dụng từ trường đại học 

3. Định hướng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thích ứng với bối cảnh hiện nay 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: 

1. Thông tin Hội thảo sẽ được thường xuyên cập nhật trên website của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, IUH: https://smia.iuh.edu.vn/ 

2. Thể lệ và Form mẫu gửi bài: https://smia.iuh.edu.vn/news.html@detail@245@928@Hoi-thao-Khoa-hoc-Khoi-nghiep-Doi-moi-sang-tao-nam-2021- 

 

Các mốc Thời gian quan trọng: 

- Hạn cuối nhận bài báo cáo tham dự Hội thảo:                           05/12/2021 

- Trả lời kết quả nhận xét bài báo cáo tham dự Hội thảo:             12/12/2021 

- Hạn cuối nhận bài báo cáo hoàn chỉnh tham dự Hội thảo:         19/12/2021 

- Gửi thông báo lần thứ 2 về Hội thảo:                                       21/12/2021 

- Hạn cuối Đăng ký tham dự Hội thảo:                                       23/12/2021 

- Tổ chức Hội thảo:                                                                   26/12/2021 

 

III. Địa điểm:  

Trực tiếp tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Trực tuyến tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và chỉ thị của Chính phủ. 

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ TS. Võ Trung Âu (ĐT: 0931487231) hoặc Hồ Văn Thái (0843210395) – Chuyên viên - Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Email: smia@iuh.edu.vn để được giải đáp. 

 

Trân trọng./. 

P.KH&HTQT