DHKT

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm học 2020 - 2021 Hệ chính quy dự kiến

17/11/2021

THÔNG BÁO

           Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm học 2020 -2021.

     Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm học 2020 - 2021  DỰ KIẾN, đề nghị những sinh viên đã nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp tra cứu kết quả. Nếu có gì vướng mắc, sinh viên liên hệ bộ phận Chính quy của Phòng Đào tạo Nhà trường (02363 950 110) trước 11h00 thứ sáu ngày 19/11/2021 để được giải quyết.

           Trân trọng!


      Danh sách sinh viên dự kiến được công nhận tốt nghiệp: Tải file tại đây.