DHKT

Thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hồ Thị Châu

15/11/2021

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

            Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng dự kiến tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Châu

       Đề tài: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Khánh Hòa

       Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

       Mã số:                 62 34 01 02

       Thời gian:         14h00 ngày 25/11/2021 (thứ Năm)

       Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

       Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.

            Trân trọng!