DHKT

Đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2020-2021

15/11/2021

Kính gửi:    Sinh viên đại học Hệ chính quy.

 

  Thực hiện quy định về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần của Trường, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức để sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

     - Thời gian đăng ký (trực tuyến): Từ 14h00 ngày 15/11/2021 đến 08h00 ngày 19/11/2021.

     - Quy trình đăng ký: Sinh viên có yêu cầu phúc khảo điểm cần thực hiện đăng ký phúc khảo điểm trực tuyến theo các bước sau:

     Bước 1. Đăng nhập vào website của Trường http://due.udn.vn/, tại trang Sinh viên chọn mục Phúc khảo điểm thi.

     Bước 2. Đăng ký học phần cần phúc khảo điểm thi và nhập vào lý do phúc khảo.

     Bước 3. Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các học phần đề nghị phúc khảo điểm thi, sinh viên cần xác nhận các học phần đăng ký phúc khảo điểm trước 08h00 ngày 19/11/2021.

 Lưu ý:

1.    Đề nghị phúc khảo điểm chỉ được xem là hợp lệ khi sinh viên hoàn thành việc đăng ký phúc khảo điểm trên website của Trường.

2.    Nhà trường chỉ tiến hành phúc khảo điểm đối với những đề nghị phúc khảo có lý do chính đáng.

 Đề nghị sinh viên các lớp đại học hệ chính quy thực hiện đúng nội dung thông báo này.

 Trân trọng.