DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo quốc tế ICECH 2021 "Business Transformation and Circular Economy"

01/11/2021

Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô cùng các Anh/Chị Nghiên cứu sinh tham dự Hội thảo quốc tế ICECH 2021 "Business Transformation and Circular Economy" do Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đồng phối hợp tổ chức với các trường: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế  (Đại học Quốc Gia Hà Nội), trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Khoa quốc tế thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương .... 

Thời gian: ngày 5&6/11/2021

Địa điểm: Zoom Meeting 

Link đăng ký tham dự Hội thảo.

Quý Thầy/ Cô cùng các Anh/Chị Nghiên cứu sinh lưu ý: 

- Khi đăng ký tham dự Hội thảo vui lòng sử dụng email đuôi "@due.edu.vn" để được chấp nhận đăng ký tham dự.

- Hội thảo giới hạn 300 người tham dự nên Ban Tổ chức sẽ đóng link đăng ký khi đạt đủ số lượng. 

Hướng dẫn đăng ký tham dự Hội thảo: https://bitly.com.vn/em9qsk

Chương trình Hội thảo, kính mời tham khảo tại đây.

Thông tin Hội thảo: https://icech.hust.edu.vn/category/show?id=1


Trân trọng!
P. KH&HTQT