DHKT

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2021

22/10/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 47K.

Hiện tại, đã có kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2021 – Đợt thi ngày 06, 07 & 11/10/2021.

Sinh viên xem kết quả thi tại đây.

Trân trọng.