DHKT

Kế hoạch nâng cấp hệ thống hỗ trợ giảng dạy trực tuyến E-Learning

21/10/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Nhằm phục tốt hơn cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến, Trung tâm CNTT & TT thông báo về kế hoạch nâng cấp Hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập trực tuyến E-learning. 

Thời gian thực hiện nâng cấp hệ thống từ 22h00 ngày 22/10/2021 đến 05h00 ngày 23/10/2021. 

Kính mong quý thầy cô và các bạn sinh viên theo dõi và thực hiện.