DHKT

Thư mời tham dự Tọa đàm Khoa học quốc gia "Tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp - Góc nhìn từ doanh nghiệp khu vực miền Trung"

19/10/2021
Kính gửi Quý Doanh nghiệp, Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị và các em sinh viên.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng với Trường Đại học Nha Trang và Hội Khoa học Kinh tế Thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm quốc gia "Tác động của Covid-19 đến các Doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp khu vực miền Trung”
Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 10 năm 2021 (Thứ Bảy)
Địa điểm
- Trực tiếp tại E101, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng (theo giấy mời)
- Trực tuyến tại Meeting zoom (ID 915 3017 9687)
- Trực tuyến tại Livestream trên Fanpage Trường Đại học Kinh tế: https://www.facebook.com/FaceDue
Chương trình Tọa đàmtại link 
Trân trọng kính mời Quý  Doanh nghiệp, Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị và các em sinh viên quan tâm và đăng ký tham gia Tọa đàm trước 17h00 ngày 21/10/2021 (Thứ Năm) để công tác tổ chức Tọa đàm được tốt nhất tại Form đăng ký: https://forms.gle/iCLUGSLDyGVFYp8y9

Thông tin liên lạc: Phòng KH&HTQT (khoahoc@due.edu.vn, 0236-3954243).

Trân trọng kính mời.

P.KH&HTQT