DHKT

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thanh Tú

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

            Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tú

       Đề tài: Chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

       Chuyên ngành: Kế toán

       Mã số:                 62 34 03 01

       Thời gian:         8h00 ngày 29/10/2021 (thứ Sáu)

       Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

            Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.