DHKT

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng

14/10/2021

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

            Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng

       Đề tài: Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân lãnh đạo và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt Nam

       Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

       Mã số:                 62 34 01 02

       Thời gian:         8h30 ngày 29/10/2021 (thứ Sáu)

       Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

            Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.