DHKT

Hướng dẫn sinh viên tham gia thi KTHP trực tuyến

24/07/2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học Hệ chính quy.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường đã có kế hoạch về việc tổ chức thi trực tuyến đối với kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021.

Để sinh viên nắm được cách thức tổ chức thi và có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức thi theo hình thức trực tuyến này, Nhà trường ban hành các Hướng dẫn cụ thể cho từng hình thức thi.

Hướng dẫn thi vấn đáp trực tuyến

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến (cập nhật)

Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến (cập nhật)

Đối với các học phần thi thực hành trên máy tính, tùy theo yêu cầu tổ chức thi đặc thù riêng của từng học phần, Khoa phụ trách có hướng dẫn chi tiết gửi đến sinh viên.

Đề nghị sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn thi này. Nếu có thắc mắc trong nội dung Hướng dẫn trên, sinh viên có thể liên hệ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

Trân trọng.