DHKT

Phúc khảo kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 21/03/2021

07/04/2021

Kính gửi: Sinh viên tham gia kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam 

– Đợt thi ngày 21/03/2021.

Thực hiện công văn số 1570/ĐHNN-KT&ĐBCLGD ngày 16/12/2020 về việc tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy - Đợt thi ngày 21/03/2021. Xem thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng.