DHKT

Thông báo kế hoạch cấp phát chứng chỉ GDTC đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2017 hệ chính quy

06/04/2021

THÔNG BÁO

             Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 43K (tuyển sinh năm 2017).

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch cấp phát chứng chỉ GDTC. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

Đề nghị các sinh viên có liên quan xem kế hoạch để nhận chứng chỉ.

             Trân trọng!


Tải file tại đây: File đính kèm