DHKT

Thông báo kết quả xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp (dự kiến) đối với sinh viên các khóa 45K về trước hệ chính quy kỳ II năm học 2020 - 2021

05/04/2021

THÔNG BÁO

                Kính gửi: Sinh viên các lớp 45K về trước hệ chính quy.

      Hiện nay đã có kết quả xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp kỳ II năm học 2020 -2021 (dự kiến). Đề nghị sinh viên đăng nhập vào Tk cá nhân của mình để xem kết quả.

      Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ với Thầy (cô) giáo vụ Khoa và bộ phận Chính quy phòng Đào tạo của Nhà trường trước 15h00 thứ 3 ngày 6/4/2021 để được giải quyết.

       Trân trọng!