DHKT

Kết quả phúc khảo điểm thi KTHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 1

15/03/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

     Hiện nay Nhà trường đã hoàn thành việc chấm phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 1. Xem Danh sách bài thi có điều chỉnh điểm sau khi chấm phúc khảo tại đây.

     Để bảo mật thông tin cá nhân, danh sách này chỉ liệt kê các trường hợp có điều chỉnh điểm, sinh viên có thể xem kết quả chi tiết bằng cách đăng nhập vào trang http://due.udn.vn/ rồi chọn mục Sinh viên --> Tra cứu kết quả phúc khảo điểm thi.