DHKT

Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa học "Phân tích dữ liệu với STATA" dành cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKT

15/03/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô Lãnh đạo các Khoa

Phòng KH&HTQT trân trọng kính nhờ Quý Thầy/Cô thông báo đến các bạn sinh viên, học viên cao học của Khoa tham gia khóa học "Phân tích dữ liệu với STATA" dành cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKT.

Thông tin cụ thể về khóa học như sau:
Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKT
Thời gian học: 08h00 ngày 20/03/2021 (Sáng, Chiều)
Địa điểm: Hội trường E - Trường Đại học Kinh tế
Form đăng ký tham gia khóa học: https://forms.gle/HmCCRHzdGVTKyZg4A
Form sẽ được đóng lại vào lúc 17h00 ngày 15/03/2021 hoặc khi đã đủ số lượng 100 bạn đăng ký.

Trân trọng kính thông báo.

P. KH&HTQT