DHKT

Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi CĐR tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 21/03/2021

10/03/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện nay Nhà trường đã tổng hợp xong Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 21/03/2021. Xem danh sách tại đây.

Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường trước ngày thi. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

Trân trọng.