DHKT

V/v đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu với tỉnh Quảng Nam

08/03/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng đang xúc tiến chương trình hợp tác Khoa học và Công nghệ với tỉnh Quảng Nam như đã triển khai với Thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Để có thể tổng hợp danh mục các đề xuất nghiên cứu và dự án hợp tác gửi Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam, Phòng KH&HTQT sẽ làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất và gửi lên Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ hoặc dự án hợp tác, vui lòng gửi 02 bản cứng Phiếu đề xuất nhiệm vụ về Phòng KH&HTQT (gặp Linh), bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 08/03/2021. 

Thông tin chi tiết về Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh Quảng Nam, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo tại đây.

Trân trọng!
P. KH&HTQT