DHKT

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN Tp. Đà Nẵng năm 2021

04/02/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 12/TB-SKHCN ngày 28/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và công văn số 616/ĐHĐN-KHCNMT của Ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường - ĐHĐN về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN Tp. Đà Nẵng năm 2021.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất, vui lòng gửi hồ sơ bản cứng về Phòng KH&HTQT (gặp Linh) trước 17h00 ngày 04/03/2021 (Thứ Năm), bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi lên Ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường - ĐHĐN theo thời gian quy định.

Đối với các đề xuất nhiệm vụ đã gửi theo Kế hoạch 4487/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND Tp. Đà Nẵng về thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tp. Đà Nẵng và ĐHĐN (Kế hoạch 4487), hiện ĐHĐN phối hợp cùng với Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng và sẽ triển khai xét duyệt các đề xuất này trong quý I/2021. Để tránh sự trùng lặp, các đề xuất nhiệm vụ gửi theo Kế hoạch 4487 không gửi lại trong đợt này. 

Các mẫu phiếu đề xuất và công văn chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Trân trọng!
P. KH&HTQT