DHKT

Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên Hệ Chính quy

02/02/2021

THÔNG BÁO

Kính gửi:      

                - Các Khoa trong trường

                - Sinh viên các lớp hệ Chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021

 

Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 2 năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện những công việc liên quan như sau:

1. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 21/02/2021: Những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng xét tốt nghiệp trong đợt này đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web của nhà trường www.due.udn.vn (mục Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp). Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

2. Hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp

Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;

- Bản photocopy có công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) các chứng chỉ sau:

  + Chứng chỉ Giáo dục thể chất đối với sinh viên hoàn thành chương trình GDTC trước ngày 14/10/2020;

  + Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ:

* Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình đại trà: tương đương chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 – Khung trình độ chung châu Âu.

* Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao khoá 40K về trước: tương đương TOEIC ở cấp độ 700 điểm.

* Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao khoá 41K và 42K: tương đương IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh cấp độ B2 – Khung trình độ chung châu Âu.

* Những chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Anh yêu cầu phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng;

* Sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do trường ĐH Kinh tế phối hợp cùng trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN tổ chức và không cấp chứng chỉ thì ghi rõ trong Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp ngày tháng dự thi.

             + Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Tin học (bao gồm chứng chỉ tin học Nâng cao hoặc chứng chỉ MOS và cơ bản);

             + Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

- Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với sinh viên không có đăng ký học ở học kỳ I năm học 2020 - 2021;


Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp cho Khoa quản lý sinh viên trước ngày 24/02/2021.

Khoa quản lý sinh viên gửi hồ sơ đăng ký tốt nghiệp về Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 26/02/2021 để phối hợp với các Phòng, Trung tâm liên quan thực hiện việc xét tốt nghiệp.

         

Trân trọng!