DHKT

Thông báo về việc hoãn tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra - Đợt thi ngày 07/02/2021

01/02/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo công văn số 134/ĐHNN ngày 29/01/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ hoãn tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt thi ngày 07/02/2021.

Các sinh viên đã hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi đợt thi ngày 07/02/2021 sẽ được chuyển sang thi đợt tiếp theo, dự kiến vào ngày 21/03/2021.

Xem công văn chi tiết tại đây.

Đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo tiếp theo để cập nhật về kế hoạch thi cụ thể.

Trân trọng.