DHKT

Danh sách sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 (46K) hủy học phần tiếng Anh IELTS Beginners 1, 2

28/01/2021

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 (46K)

 

Thực hiện thông báo kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2020 – Đợt thi ngày 12/12/2020 (chi tiết xem tại http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/12272), Phòng Đào tạo kính gửi sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 (khóa 46K) danh sách sinh viên đã thực hiện việc hủy học phần tiếng Anh IELTS BEGINNERS 1, 2 bằng tài khoản cá nhân của sinh viên. Danh sách chi tiết, sinh viên có thể xem tại đây.

Trường hợp sinh viên có phản hồi với kết quả rút học phần, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo hoặc qua số điện thoại 02363 950 110 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.


Trân trọng!