DHKT

Thư mời tham gia nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học: "Kế toán ngân hàng"

26/01/2021

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học.

Tên giáo trìnhKế toán ngân hàng

Chủ biên: PGS.TS. Lâm Chí Dũng                                  

Thời gian: 15h00, ngày 29 tháng 01 năm 2021 (thứ Sáu)

Địa điểm:  Phòng Nghiên cứu, tầng 4 Thư viện, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.   

Thành phần tham dự:

- Theo QĐ số 134/QĐ-ĐHKT ngày 21/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.         

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm. 

Thông báo này thay cho Giấy mời

Trân trọng.  

Phòng KH&HTQT