DHKT

Quyết định V/v tặng giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho các sinh viên và giảng viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động NCKH năm 2020

25/01/2021
Giám đốc Đại học Đà Nẵng Quyết định tặng giấy khen cho các sinh viên và giảng viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động NCKH năm 2020

 

Quyết định tặng giấy khen cho giảng viên

433/QĐ-ĐHĐN

 

Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên

434/QĐ-ĐHĐN

 

Xin chúc mừng các Thầy/Cô và các em sinh vien

 

Trân trọng.