DHKT

Lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 2

19/01/2021

Kính gửi: Sinh viên theo học các lớp học phần thuộc chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế.

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 – Đợt 2 cho các lớp học phần thuộc chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế (các lớp học phần kết thúc học vào tuần 24 theo kế hoạch năm học) từ ngày 28/01/2021 đến ngày 03/02/2021.

Xem lịch thi tại đây.
Lưu ý:  Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037.