DHKT

Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa - Khóa tuyển sinh năm 2020 - Đợt thi ngày 12/12/2020

15/01/2021

Kính gửi: Sinh viên dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Đợt ngày 12/12/2020

Hiện tại, đã có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2020 – Đợt thi ngày 12/12/2020.

Xem kết quả tại đây.

Đề nghị sinh viên căn cứ kết quả đánh giá năng lực, có kế hoạch học tập cụ thể theo hướng dẫn sau đây:

Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa

Các học phần được miễn học và nhận điểm 10

Công việc sinh viên cần thực hiện

Dưới 40 điểm hoặc KĐG (không đánh giá do không dự thi đủ 4 kỹ năng)

- Pre-IELTS 1 (3 TC);

- Pre-IELTS 2 (2 TC).

Sinh viên phải chọn 1 trong 2 phương án sau:

(1) TIẾP TỤC HỌC các học phần IELTS BEGINNERS 1, 2 theo lịch học do Nhà trường bố trí trong học kỳ I năm học 2020-2021 và có kế hoạch đăng ký học các học phần tiếng Anh trong những học kỳ tiếp theo.

(2) HỦY các học phần IELTS BEGINNERS 1, 2 theo lịch học do Nhà trường bố trí trong học kỳ I năm học 2020-2021 và và có kế hoạch đăng ký học các học phần tiếng Anh theo năng lực tiếng Anh của mình trong những học kỳ tiếp theo.

Hướng dẫn hủy học phần: Sinh viên truy cập vào trang web: http://tinchi.due.edu.vn, đăng nhập bằng tài khoản sinh viên, trên giao diện màn hình chính, click chuột vào nút: “Xem học phần đã đăng ký”. Trong danh sách học phần tiếng Anh xuất hiện, sinh viên chọn dấu “X” để xác nhận hủy học phần.

Thời gian hủy học phần: từ 08h00 ngày 19/01/2021 đến 11h00 ngày 21/01/2021.

Danh sách sinh viên xác nhận hủy học phần sẽ được đăng tải trên website của Trường vào ngày 22/01/2021.

Đối với các trường hợp không thực hiện việc hủy học phần trong thời gian quy định, Nhà trường xem như sinh viên lựa chọn phương án tiếp tục học các học phần IELTS BEGINNERS 1, 2 trong học kỳ I năm học 2020-2021.

Từ 40 đến 44 điểm

- Pre-IELTS 1 (3 TC);

- Pre-IELTS 2 (2 TC);

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC);

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC).

Dựa vào kết quả thi, sinh viên có kế hoạch đăng ký học các học phần tiếng Anh theo năng lực tiếng Anh của mình trong những học kỳ tiếp theo.

Từ 45 đến 49 điểm

- Pre-IELTS 1 (3 TC);

- Pre-IELTS 2 (2 TC).;

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC);

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC);

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC);

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC).

Từ 50 điểm trở lên

- Pre-IELTS 1 (3 TC);

- Pre-IELTS 2 (2 TC);

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC);

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC);

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC);

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC);

- IELTS INTER. 1 (3 TC);

- IELTS INTER. 2 (2 TC).