DHKT

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 Hệ chính quy (dự kiến)

14/01/2021

THÔNG BÁO

               Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021.

       Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 (dự kiến). Đề nghị những sinh viên có liên quan xem kết quả ở file đính kèm.

       Nếu có gì vướng mắc, đề nghị sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo của Nhà trường trước 14h00 thứ 6 ngày 15/01/2021 để được giải quyết.

               Trân trọng!


      Tải file đính kèm: Tại đây