DHKT

Thi chuẩn đầu ra tiếng Anh (TOEIC quốc tế) - Đợt thi ngày 09/5/2021

15/04/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy


Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thi để đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức kỳ thi TOEIC dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, kế hoạch như sau:

- Đối tượng dự thi: Sinh viên các lớp hệ chính quy

- Thời gian thi: Chủ nhật, ngày 09 tháng 5 năm 2021

 

- Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế


- Đăng ký thi:

+ Đăng ký online từ ngày 10/4/2021 đến ngày 15/4/2021, link đăng ký: http://bit.ly/2ZZei9v

+ Nộp hồ sơ và lệ phí thi trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Tầng 1, khu Giảng đường C, Trường ĐH Kinh tế) từ ngày 20/4/2021 đến ngày 22/4/2021 (Trung tâm sẽ không tiếp nhận những hồ sơ dự thi chưa đăng ký Online)


Sinh viên cần mang theo:

1. Hồ sơ dự thi:

- CMND/ Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân bản gốc hợp lệ và photo (không cần công chứng).

- Thẻ sinh viên bản gốc hợp lệ và photo (không cần công chứng).

- 3 ảnh kích thước 3*4 chuẩn quốc tế (sau mỗi ảnh, thí sinh tự ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CMND).

2. Lệ phí thi:

- Sinh viên không đăng ký lấy phiếu điểm: 685.000 đồng (chỉ có báo cáo tổng hợp).

- Sinh viên đăng ký lấy phiếu điểm: 920.000 đồng (có chứng chỉ điểm cá nhân + báo cáo tổng hợp).

- Sinh viên đăng ký lấy phiếu điểm sau khi biết được kết quả thi nộp thêm 300.000 đồng.