DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 1 (Các HP thi vấn đáp và thi thực hành trên máy tính)

18/12/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện tại đã có lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 1 (dành cho các HP thi vấn đáp và thi thực hành trên máy tính).

Xem lịch thi vấn đáp tại đây.

Xem lịch thi máy tại đây.

Lưu ý:  Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037.