DHKT

Thông báo lịch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp ĐHĐN năm 2019 - Đợt 1

09/12/2020

Kính gửi: Quý Thầy Cô.

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia Hội đồng báo cáo tiến độ đề tài cấp ĐHĐN năm 2019 - Đợt 1 với các thông tin cụ thể sau:
1. Thời gian: 08h00 ngày 10/12/2020 (Thứ năm).
2. Địa điểm: Phòng Họp Giao ban - Trường Đại học Kinh tế.
3. Thành phần: Theo QĐ số 1841/QĐ-ĐHKT ngày 02/12/2020.

4. Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp ĐHĐN năm 2019 - Đợt 1.

5. Danh sách báo cáo tiến độ đề tài ĐHĐN 2019 Đợt 1: tại đây

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT.