DHKT

Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

04/12/2020

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.


Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" và Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học". Thông tư số 45/2020/TT-BGDDT có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2020.


Toàn văn Thông tư, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.


Trân trọng cảm ơn!

P.KH&HTQT