DHKT

Thông báo thay đổi kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2020-2021

03/12/2020

Kính gửi:

              - Các đơn vị trong toàn Trường;

              - Giảng viên giảng dạy các lớp học phần;

              - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, theo tinh thần cuộc họp hội ý giữa Ban giám hiệu và Trưởng các phòng, Nhà trường kính thông báo:

1. Thời gian tổ chức giảng dạy và học tập đối với các khóa 45K trở về trước trong học kỳ I năm học 2020-2021 sẽ kết thúc vào tuần 19 (ngày 13/12/2020).

2. Quý Thầy/Cô chủ động tổ chức việc giảng dạy và học tập online và offline có hiệu quả.

Trân trọng!